6 Peruskoulutusmahdollisuuksien takaaminen kaikille

Kuinka pitkälle olemme päässeet?


Kansallisten ja kansainvälisten ponnistelujen tuloksena yhdeksän kymmenestä lapsesta käy peruskoulua. Suuntaus on voimistunut erityisesti vuodesta 2000 lähtien ja tytöt ovat hyötyneet eniten investoinneista koulutukseen. Vuosien 2000 ja 2011 välillä koulua käymättömien lasten osuus lähes puolittui  – 102 miljoonasta 57 miljoonaan.

Peruskoulussa kirjoilla olevien lasten lasten osuus kehittyvillä alueille on noussut 83 prosentista 90 prosenttiin vuosien 2000 ja 2011 välillä. Tarkempi tutkiminen paljastaa kuitenkin, että suurin osa tästä kasvusta tapahtui vuosien 1999 ja 2004 välillä. Tämän jälkeen koulua käymättömien lasten osuuden vähentäminen on ollut hitaampaa.

YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013
Lähde: YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013

Peruskoulussa kirjoilla olevien oppilaiden määrä, 2000 ja 2011 (prosentteina)

 

 

 

 

 

Lyhyesti

 • Yhdeksän kymmenestä lapsesta aloittaa peruskoulun.
 • Vuosien 2000 ja 2011 välillä koulua käymättömien lasten osuus lähes puolittui  – 102 miljoonasta 57 miljoonaan.
 • Liian monilla lapsilla ei ole edellenkään mahdollisuutta suorittaa peruskoulua. Yli puolet näistä lapsista asuu Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa. Kuitenkin myös Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa peruskoulussa kirjoilla olevien lasten osuus on noussut 58 prosentista 77 prosenttiin viimeisten kymmenen vuoden aikana.
 • Maailmassa on 123 miljoonaa kirjoitus- ja lukutaidotonta nuorta (15-24-vuotiasta). 61 prosenttia heistä on nuoria naisia.

Lisätietoja ja lähteet:
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013
(englanniksi)
YK:n vuosituhattavoitesivusto: http://www.un.org/millenniumgoals/

1.71 vuotta
jäljellä
vuoteen 2015

1990 2015
Viimeisimmät raportit vuosituhattavoitteista
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013

Suuria edistysaskelia ja enemmän saavutettavissa olevia tavoitteita
Maailmassa on nyt 700 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990, väestönkasvusta huolimatta. Samaan aikaan puhtaan veden saatavuus on parantunut ja yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.

MDG Gap Task Force Report 2013

Raportissa keskitytään kahdeksanteen vuosituhattavoitteeseen, eli globaalin kumppanuuden luomiseen kehitykselle –  toisin sanoen saavutuksiin kehitysapumäärärahojen, kaupan, velkahelpotusten, sekä lääkkeiden ja teknologian saatavuuden saralla. Edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on tämän kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen.

Näytä lisää raportteja
Osatavoitteet
 1. Varmistaa, että vuoteen 2015 mennessä lapsilla kaikkialla – sekä tytöillä että pojilla – on mahdollisuus suorittaa peruskoulutus
  • Peruskoulunkäynti (nettoprosenttiosuus)
  • Peruskoulun suorittaneiden osuus (osuus peruskoulun aloittaneista oppilaista, jotka suorittavat koulun viimeisen luokan)
  • 15-24 vuotiaitten lukutaitoaste, naiset ja miehet