6 Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen

Kuinka pitkälle olemme päässeet?

Ensimmäinen vuosituhattavoite – äärimmäisen köyhyyden osuuden puolittaminen  vuoteen 2015 mennessä – on jo saavutettu maailmanlaajuisesti. Alustavat laskelmat osoittavat, että se osuus ihmisistä jotka yrittivät elää alle 1,25 dollarilla päivässä laski jo vuonna 2010 alle puoleen vuoden 1990 tasosta.

Maailmassa on nyt 700 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990. Silti 1,2 miljardia maailman ihmistä elää edelleen äärimmäisessä köyhyydessä.

Lisäksi 842 miljoonaa ihmistä, eli noin joka kahdeksas maailman asukkaista, on aliravittu. Tavoitteet nälkäisten määrän vähentämisestä vuoteen 2015 mennessä uhkaavat jäädä toteutumatta, todetaan YK-järjestöjen ruokaturvaraportissa: The State of Food Insecurity in the World 2013.


Lähde: YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013

Alle 1,25 dollarilla päivässä elävien osuus, 1990 ja 2010 (prosentteina)

 

 

 

 

 

Lyhyesti

 • Ensimmäinen vuosituhattavoite – äärimmäisen köyhyyden osuuden puolittaminen  vuoteen 2015 mennessä – on jo saavutettu maailmanlaajuisesti. Maailmassa on nyt 700 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990.
 • 842 miljoonaa ihmistä, eli noin joka kahdeksas maailman asukkaista, on aliravittu. Tavoitteet nälkäisten määrän vähentämisestä vuoteen 2015 mennessä uhkaavat jäädä toteutumatta, suurista edistysaskelista huolimatta.
 • Maailmanlaajuisesti lähes joka kuudes alle viisivuotias lapsi on alipainoinen.

Lisätietoja ja lähteet:
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013
(englanniksi)
YK:n vuosituhattavoitesivusto: http://www.un.org/millenniumgoals/
YK-järjestöjen ruokaturvaraportissa: The State of Food Insecurity in the World 2013

1.71 vuotta
jäljellä
vuoteen 2015

1990 2015
Viimeisimmät raportit vuosituhattavoitteista
YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti 2013

Suuria edistysaskelia ja enemmän saavutettavissa olevia tavoitteita
Maailmassa on nyt 700 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990, väestönkasvusta huolimatta. Samaan aikaan puhtaan veden saatavuus on parantunut ja yhtä monet tytöt kuin pojat aloittavat peruskoulun. YK:n vuosituhattavoitteiden seurantaraportti on vuosittainen arvio maailmanlaajuisesta ja alueellisesta kehityksestä kohti kahdeksaa kansainvälisesti hyväksyttyä tavoitetta.

MDG Gap Task Force Report 2013

Raportissa keskitytään kahdeksanteen vuosituhattavoitteeseen, eli globaalin kumppanuuden luomiseen kehitykselle –  toisin sanoen saavutuksiin kehitysapumäärärahojen, kaupan, velkahelpotusten, sekä lääkkeiden ja teknologian saatavuuden saralla. Edellytyksenä kaikkien vuosituhattavoitteiden saavuttamiselle määräaikaan, eli vuoteen 2015 mennessä, on tämän kahdeksannen tavoitteen toteuttaminen.

Näytä lisää raportteja
Osatavoitteet
 1. Alle dollarilla päivässä elävien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä
  • Alle yhdellä Yhdysvaltain dollarilla päivässä (PPP= Purchasing Power Parities) elävien osuus
  • Köyhyystilannekuvaaja (poverty gap ratio)
  • Köyhimmän viidenneksen osuus kansallisesta kulutuksesta
 2. Täystyöllisyys ja säällinen työ kaikille, myös naisille ja nuorille
  • BKT:n kasvu työntekijää kohti
  • Työllisyyden väestösuhde
  • Alle dollarilla päivässä (PPP) elävien työllisten osuus
  • Yrittäjien ja yrittäjäperheenjäsenten osuus työllisistä
 3. Nälkäänäkevien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä
  • Alle 5-vuotiaiden alipainoisten lasten osuus
  • Alle ravinnosta saatavan energian kulutuksen vähimmäistason elävien osuus (aliravitun väestön osuus)