Invitation til seminar. Danmark: Lille land med store ambitioner Små staters indflydelse i multilaterale fora

29 nov 2013

Udenrigsministeriet, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), og UNDP’s nordiske kontor har hermed fornøjelsen at invitere til et seminar om:

Danmark: Lille land med store ambitioner
Små staters indflydelse i multilaterale fora
Mandag d. 9. december 2013, 08.30-11.00
FN-byen
Marmorvej 51
2100 København Ø

Baggrund
For en lille stat som Danmark er det multilaterale samarbejde afgørende, hvis vi vil have indflydelse på håndteringen af de globale udfordringer.
Hvilke redskaber findes der i den ”værktøjskasse” små lande kan anvende til at sætte og forfølge en dagsorden? Hvilken indflydelse har små stater reelt i det komplekse multilaterale system? Hvordan kan det multilaterale system styrke samarbejdet med små medlemsstater, som traditionelt har været blandt dets stærkeste støtter? Og hvordan kan dette partnerskab styrkes fremover?
På dette seminar vil fremtrædende praktikere med førstehåndskendskab til emnet, heriblandt højtstående medarbejdere fra FN-systemet og Udenrigsministeriet, forholde sig til disse spørgsmål og komme med deres bud på Danmarks rolle i det multilaterale samarbejde.
Arrangementet tager udgangspunkt i et nyt DIIS Working Paper om Danmark i en multilateral verden, som er udarbejdet af medarbejdere fra henholdsvis FN og Udenrigsministeriet.

Praktisk information
Seminaret vil hovedsageligt foregå på dansk.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er påkrævet for at få adgang til FN Byen.

Benyt venligst den online tilmeldingsformular senest fredag d. 6. december 2013 kl. 12.00.

Program

08.30-09.00: Registrering og kaffe
09.00-09.10: Introduktion: Små stater på den multilaterale scene
Bo Lidegaard, Chefredaktør, Politiken
09.10-09.25: Små staters multilaterale værkstøjskasse: Hvordan kan små stater påvirke den multilaterale dagsorden?
Jens Ole Bach Hansen, Medarbejder, FN-missionen, New York
Maria Tarp, Politisk Rådgiver, UNDP
09.25-09.35: Danmarks multilaterale prioriteter – ny multilateralisme
Charlotte Slente, Ambassadør,  Direktør for udviklingspolitik, Udenrigsministeriet
09.35-10.20: Paneldiskussion: Hvordan kan vi fremme fælles multilaterale prioriteter?
Et styrket FN kræver stærkere partnerskaber
Camilla Brückner, Direktør, UNDP’s nordiske kontor
Små stater og den normative dagsorden – kvinder og rettigheder
Asger Ryhl, Chef, UN Women’s nordiske kontor
Små staters indflydelse i skrøbelige stater: Erfaringer fra Afghanistan
Mark Bowden, Stedfortrædende Særlig Repræsentant for FN's generalsekretær i Afghanistan, via satlink
Ellen Magrethe Løj, tidligere dansk FN-ambassadør og Særlig Repræsentant for FN’s generalsekretær i Liberia
Moderator: Bo Lidegaard, Chefredaktør, Politiken
10.20-10.50: Diskussion
10.50-11.00: Afsluttende bemærkninger og fremadrettede anbefalinger