6 Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse

Hvor langt er vi nået?

Kernebidrag i udviklingsbistand er faldet for første gang i ti år, fordi donorlande er mærket af finanskrise.

Udviklingsbistanden lå i 2011 på $133.5 milliarder. Det svarer til 0,31% af de udviklede lands samlede nationalindkomst. Selv om beløbet er en stigning i forhold til 2010, hvis man måler i absolutte tal, er udviklingsbistanden faldet med 2,7% når man tager højde for inflation. Hvis man ser bort fra gældslettelse og humanitær hjælp, faldt det samlede bilaterale økonomiske bidrag til udviklingsprogrammer og udviklingsprojekter med 4,5%.

Mål 8 graf

Udviklingsbistand fra udviklede lande, 2000-2011 (konstant: 2010 US$ milliarder og US$ milliarder i aktuel kurs)

Nøglefakta

 • Udviklingsbistanden udgør 0,31% af donorlandenes samlede nationalindkomst. Det er stadig et godt stykke under FN’s målsætning på 0,7%.
 • Udviklingsbistanden til Afrika steg med 0,9% til 31,4 milliarder i 2011, men ligger fortsat under det forventede.
 • Udviklingslande får større adgang til markeder i udviklede lande.
  I 2011 var 75% af alle i verden, der har en mobiltelefon bosat i udviklingslande. Det er en stigning i på 16% i forhold til 2006.
 • Ved slutningen af 2011 havde over 160 lande fået 3G mobile bredbåndstjenester, og 45% af jordens befolkning var dækket af et høj-hastigheds mobilt bredbåndssignal.
 • Andelen af verdens internetbrugere som bor i udviklingslandene steg til 63% i 2011, hvor 35% af jordens befolkning havde adgang til internettet.
 • Kun 1 ud af 6 i udviklingslandene har adgang til internettet.

1.71 år
tilbage
inden 2015

1990 2015
Delmål for Mål 8
 1. Videreudvikle et åbent, regelbundet, forudsigeligt og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem.
  • Udviklingslande får større adgang til markeder I udviklede lande
  • De mindst udviklede lande får mest ud af reduktioner af afgifter, særligt på deres landbrugsprodukter
 2. Imødekomme særlige behov i de mindst udviklede lande
  • Netto udviklingsbistand, samlet udviklingsbistand og udviklingsbistand til de mindst udviklede lande som procentandel af OECD/DAC donorlandenes bruttonationalindkomst
  • Andelen af den samlede bilaterale udviklingsbistand, som kan fordeles på sektorer fra OECD/DAC donorlande, der går til basale sociale ydelser (grunduddannelse, essentiel sundhedspleje, ernæring, rent vand og sanitære forhold)
  • Andel af den samlede bilaterale udviklingsbistand fra OECD/DAC donorlande, som ikke er øremærket
  • Adgang til markeder
  • Betaling af gæld uden behov for gældslettelse eller forøgelse af gæld
 3. Imødekomme særlige behov i udviklingslande, lukkede lande samt småstatsøer under udvikling
  • Udviklingsbistand til lukkede udviklingslande målt i forhold til deres bruttonationalprodukt
  • Udviklingsbistand til småstatsøer under udvikling målt i forhold til deres bruttonationalindkomst
  • Andel af den samlede bilaterale udviklingsbistand fra OECD/DAC donorlande, som ikke er øremærket
  • Adgang til markeder
  • Betaling af gæld uden behov for gældslettelse eller forøgelse af gæld
 4. Deal comprehensively with the debt problems of developing countries
  • Total number of countries that have reached their HIPC decision points and number that have reached their HIPC completion points (cumulative)
  • Debt relief committed under HIPC and MDRI Initiatives
  • Debt service as a percentage of exports of goods and services
 5. Fremskaffe billig adgang til essentiel medicin i udviklingslande i samarbejde med medicinalfirmaer
  • Andel af befolkningen som har billig adgang til essentiel medicin på vedvarende basis
 6. Øge adgangen til de fordele som nye teknologier, især information og kommunikation, tilvejebringer i samarbejde med den private sektor
  • Antal telefonledninger pr. 100 indbyggere
  • Mobilabonnenter pr. 100 indbyggere
  • Internetbrugere pr. 100 indbyggere