6 Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø

Hvor langt er vi nået?

Målet om at halvere andelen af mennesker, som ikke har adgang til rent drikkevand blev nået i 2010 – fem år før deadline: I 1990 havde 76 % af verdens befolkning adgang til rent vand, i 2010 var tallet steget til 86 %. Kina og Indien har oplevet de største fremskridt. Manglen er derimod størst i Afrika syd for Sahara, hvor 40 % af befolkningen fortsat ikke har adgang til rent drikkevand.

Når det gælder sanitære forhold, er der stadig lang vej til at nå målet. Der er ganske vist sket fremskridt: Andelen af mennesker i udviklingslandene, som har adgang til ordentlige sanitære forhold, voksede fra 36 % i 1990 til 56 % i 2010. Men selv hvis fremgangen fortsætter uhindret som hidtil, vil kun 67 % have adgang til ordentlige sanitære forhold i 2015, hvilket er et godt stykke fra målets 75 %.Målet om at bremse tab af biodiversitet og opnå en markant reduktion inden 2010 er ikke nået. Verdens tab af biodiversitet er stadig stort, selv om flere naturområder nu er beskyttede. Siden 1990 er områder, der rangerer som særligt beskyttede, vokset med 58 % i antal og 48 % i omfang. Men disse tal dækker over store forskelle lande imellem.

Montreal-protokollen viser, at det er muligt at sætte ind mod klimaforandringer. Siden Montreal-protokollen om stoffer, der nedbryder ozonlaget, blev vedtaget for 25 år siden er der sket mange fremskridt. Det mest markante er, at forbruget af nedbrydende stoffer er faldet med hele 98%. Derudover har Montreal-protokollen i høj grad medvirket til at beskytte det globale miljøsystem, fordi de fleste stoffer, der nedbryder ozonlaget er kraftige drivhusgasser.

Mål 7 graf

Forbrug af stoffer, som nedbryder ozonlaget, 1986-2010 (stoffer som potentielt er ødelæggende for ozonlaget målt i tusind tons)

Nøglefakta

 • Verdens skovarealer bliver stadig mindre og mindre. Det er dog lykkes at bremse udviklingen en smule. I 1990’erne blev verdens skovarealer 8,3 millioner hektarer mindre om året. I de seneste ti år har verden mistet 5,2 millioner hektar skov om året.
 • Forekomsten af rovfiskeri er stabiliseret, men der er stadig store udfordringer, som skal tackles, før vi kan komme problemet til livs og sikre bæredygtighed.
 • Antallet af mennesker som ikke har adgang til ordentlige sanitære forhold er faldet med 271 millioner siden 1990. Men 1,1 milliarder mennesker, svarende til 15% af jordens befolkning, har ikke adgang til sanitære faciliteter overhovedet.
 • Antallet af mennesker med adgang til rent drikkevand steg til 6,1 milliarder i 2010. Det er over 2 milliarder flere mennesker i forhold til 1990.
 • Det svarer til, at 89% af jordens befolkning havde adgang til rent drikkevand i 2010, hvorimod det kun gjaldt 76% i 1990.
 • Andelen af den samlede befolkning i udviklingslandene, som bor i slumområder i byerne faldt fra 39% i 2010 til 33% i 2012.
 • Over 200 millioner mennesker har fået adgang til rent drikkevand, bedre sanitære forhold eller en større eller mere varig bolig.
 • Udbredelsen af slumområder er fortsat stor I Afrika syd for Sahara og tager til i lande, som er mærket af konflikt.

1.7 år
tilbage
inden 2015

1990 2015
Delmål for Mål 7
 1. Integrere principper om bæredygtig udvikling i landepolitikker og programmer inden 2015, så vi kan vende den nuværende udvikling, som viser et tab af naturressourcer.
 2. Bremse tab af biodiversitet og opnå, inden 2010, en markant reduktion
  • Andelen af verdens landområder, der er dækket af skov, og andelen af plante- og dyrearter, der er truet af udryddelse
  • CO2-udslip, samlet set, pr. indbygger og pr. $1 af bruttonationalprodukt
  • Forbrug af stoffer, som nedbryder ozonlaget
  • Andelen af verdens fiskebestande som er inden for en biologisk bæredygtig grænse
  • Andelen af verdens samlede vandressourcer, som er brugt
  • Andelen af verdens land- og havområder, som er under beskyttelse
 3. Halvere inden 2015 andelen af mennesker der lever uden adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold
  • Andelen af befolkning, som har adgang til rent drikkevand
  • Andelen af befolkning, som har adgang til forbedrede sanitære forhold
 4. Opnå markant fremgang i levevilkårene for mindst 100 millioner mennesker, der lever i slumområder inden 2020
  • Andelen af befolkning i by-områder, der bor i slumkvarterer