6 Bekæmpe udbredelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme

Hvor langt er vi nået?

Flere end nogensinde før lever med HIV. I 2011-tal skønnes 34,2 millioner at leve med HIV. Det er en stigning på 17% i forhold til 2001. Den vedvarende stigning skyldes dels, at adgangen til livsvigtig antiretroviral behandling er blevet væsentligt mere udbredt, specielt i de seneste år. Men det skyldes også, at antallet af mennesker, som bliver smittet med HIV stadig er højt. Antallet er dog faldet i forhgold til 2001-niveau. I året 2001 blev 9 ud af hver 10.000 indbyggere i verdens udviklingslande i aldersgruppen 15-49 smittet med HIV. I 2010 var det tal faldet til 7 ud af 10.000.

Siden 2000 er forekomsten af malaria faldet med 17 % og forekomsten af malaria-relaterede dødsfald er faldet med 25 %. Adgangen til myggenet er forbedret væsentligt, fx er andelen af børn i Afrika syd for Sahara, der sover med myggenet, steget fra 2 % i 2000 til 39 % i 2010. Brugen af anti-insektspray, der beskytter mod malaria, er også blevet mere udbredt. Samtidig bliver flere testet for malaria, når de har malarialignende symptomer.

Forekomsten af tuberkulose er faldet i løbet af de sidste 20 år. I 1990 blev 174 for hver 100.000 indbyggere i verdens udviklingslande smittet med tuberkulose. 2010 var tallet faldet til 151. I de fleste regioner er udviklingen gået i den rigtige retning, men i Afrika syd for Sahara blev flere smittet i 2010 end i 1990.

Mål 6 graf

Mennesker der lever med HIV på globalt plan (i millioner), 1990-2011

Nøglefakta

 • I Afrika syd for Sahara blev 1,7 millioner mennesker smittet med HIV I 2011, herunder 300.000  børn. Det betyder et fald på 21% I forhold til i 1997, hvor antallet af nye infektioner var på sit højeste, og et fald på 15% i forhold til i 2001.
 • Antallet af AIDS-relaterede dødsfald faldt til 1,7 millioner I 2011. Det er et fald på 24% i forhold til 2005, hvor antallet af dødsfald var på sit højeste.
 • 8 millioner mennesker skønnes at have været under antiretroviral behandling mod HIV eller AIDS i slutningen af 2011 i lav- og mellemindkomstlande.  Det er en klar forbedring i forhold til 2010, hvor 6,6 millioner var i behandling og i forhold til 2003, hvor kun 400.000 var i behandling.
 • Forekomsten og udbredelsen af HIV er markant lavere i Asien end i visse andre regioner. Men de asiatiske befolkningers størrelse i absolutte tal betyder, at Asien er den region I verden, der har det næsthøjeste antal af HIV-smittede.
 • I 2011 kom 57% af hiv-smittede gravide kvinder i behandling for at undgå overførsel af sygdommen til deres barn.
 • Forekomsten af malaria skønnes at være faldet med 17% siden 2000. Antallet af dødsfald som følge af malaria er faldet med 25%.

1.7 år
tilbage
inden 2015

1990 2015
Delmål for Mål 6
 1. Bremse og reducere udbredelsen af HIV/AIDS inden 2015
  • Antallet af HIV-smittede blandt unge mellem 15 og 24 år
  • Brug af prævention ved seneste samleje med høj risiko
  • Andelen af unge mellem 15 og 24 år, der har omfattende og korrekt vide nom HIV/AIDS
  • Andelen af forældreløse i alderen 10-14 år, som går i skole i forhold til andelen af børn i samme aldersgruppe, som ikke har mistet begge deres forældre
 2. Opnå universiel adgang til behandling af HIV/AIDS til alle, der har brug for det
  • Andelen af HIV-smittede i befolkningen, som har adgang til antiretroviral medicin
 3. Bremse og reducere tilfælde af malaria og andre sygdomme inden 2015
  • Udbredelsen af malaria og antallet af malaria-relaterede dødsfald
  • Andelen af børn under fem år, som sover under et malaria-myggenet
  • Andelen af febersyge børn under fem år, som behandles med den rette medicin mod malaria
  • Forekomsten og udbredelsen af tuberkulose samt antallet af tuberkulose-relaterede dødsfald
  • Andelen af tuberkulose-tilfælde, der behandles under et førstehånds observeret kort behandlingsforløb