6 Mindske mødredødeligheden med tre fjerdedele

Hvor langt er vi nået?

Mødredødeligheden er næsten halveret siden 1990, men der er langt til 2015 Målet.

Delmålene for at forbedre gravide og fødende kvinders sundhed er at reducere mødredødeligheden med to tredjedele og universel adgang til reproduktive sundhedsydelser. Pga. fattigdom og mangel på uddannelse er høje fødselsrater blandt unge fortsat et problem. Det kræver flere økonomiske midler til familieplanlægning, hvis målsætningen om at forbedre mødres reproduktive sundhed skal nås. På det punkt mangler verden at leve op til sine forpligtelser.

Mål 5 graf

Nøglefakta

 • Forekomsten af dødsfald blandt gravide og fødende kvinder skønnes at have været 287.000 i 2010. Det betyder et fald på 47% i forhold til 1990.
 • De to regioner med den højeste mødredødelighed, Afrika syd for Sahara og Sydasien, har også det laveste antal af fødsler med tilstedeværelse af sundhedsfagligt personale: under halvdelen.
 • Forskellen mellem hvor mange kvinder, der føder med en sundhedsfaglig til stede I hhv. by- og landområder er mindsket, så landområderne haler ind på byområderne.
 • Forekomsten af dødsfald blandt fødende kvinder er faldet fra 440 pr. per 100.000 levendefødte børn i 1990 til 240 i 2010 for udviklingslandene som helhed.
 • Mens Sydafrika meldte om næsten fuld udbredelse af sundhedstjek under graviditeten i 2010, fik ca. en tredjedel gravide kvinder i Vestafrika ikke sundhedstjek.
 • Brug af prævention er mindst blandt de fattigste kvinder og kvinder uden uddannelse.
 • Over halvdelen af gifte kvinder i alderen 15-49 år brugte en form for prævention i 2010 i alle regioner på nær Afrika syd for Sahara og Oceanien.  
 • Færre teenagere får børn i de fleste regioner, men den positive udvikling er gået ned i tempo.
 • Udbredelsen af sundhedsydelser til gravide og fødende kvinder er øget I udviklingslandene 63% i 1990 til 71% i 2000 og til 80% i 2010.

1.69 år
tilbage
inden 2015

1990 2015
Delmål for Mål 5
 1. Mindske dødeligheden blandt mødre med tre fjerdedele inden 2015
  • De fleste dødsfald blandt gravide og fødende kvinder kan undgås
  • Fødsler indebærer en særligt høj risiko i Sydasien og Afrika syd for Sahara, hvor de fleste kvinder føder uden tilstedeværelse af sundhedsfagligt personale
  • Forskellen mellem hvor mange kvinder, der føder med en sundhedsfaglig til stede i hhv. by- og landområder er mindsket, så landområderne haler ind på byområderne