6 Reducere børnedødeligheden med to tredjedele

Hvor langt er vi nået?

Det går hurtigere med at få bragt børnedødeligheden ned. I hele verden er reduktionen af dødeligheden hos børn under fem år accelereret. På trods af befolkningstilvækst er antallet af børn der døde, før de blev fem, faldet fra 12 millioner i 1990 til 7,6 millioner i 2010.

Målet er at reducere antallet af dødsfald blandt børn under fem år med to tredjedele mellem 1990 til 2015 fra 93 dødsfald for hver 1000 børn til 31 af hver 1000. Børnedødeligheden falder, men der skal gøres meget mere for at nå 2015 Målet. Der er behov for at puste nyt liv i indsatsen mod lungebetændelse og diarré, samtidigt med at indsatsen mod under- og fejlernæring skal styrkes. Det kan redde millioner af børn.

Mål 4 graf

Årlige fald i antallet af dødsfald blandt børn under fem år efter region, 1990-2000 and 2000-2010 (i procent).

Nøglefakta

  • Dødsfald inden for barnets første måned faldt på globalt plan fra 32 for hver 1000 levendefødte i 1990 til 23 i 2010.
  • Siden 1990 er der blevet gjort store fremskridt med at reducere dødeligheden blandt børn under fem år i udviklingslandene. I 1990 døde 97 ud af hver 1000 levendefødte børn i verdens udviklingslande i løbet af deres første fem leveår. I 2010 lå tallet på 63, hvilket svarer til et fald på 35 %.
  • I Afrika syd for Sahara er det gennemsnitlige procentvise fald I forekomsten af dødsfald hos børn under fem år fordoblet fra 1,2% om året i perioden 1990-2000 til 2,4% i årende 2000-2010.
  • Men I Afrika syd for Sahara er forekomsten af dødsfald i den første måned af barnets liv (35 dødsfald for hver 1000 live levendefødte i 2010) højere end i nogen anden region. Samtidig er Afrika syd for Sahara den region, der har oplevet mindst fremskridt i de sidste 20 år.
  • Børn i udviklingslande som helhed har dobbelt så stor risiko for at dø inden deres fem-års fødselsdag end børn i de rigeste 20% af de undersøgte husstande.
  • Antallet af dødsfald som følge af mæslinger er faldet med 85% i Afrika syd for Sahara mellem 2000 og 2010.