6 Halvere fattigdom og sult i verden

Hvor langt er vi?


For første gang siden Verdensbanken begyndte at måle den globale fattigdom, er både antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, og andelen af fattige mennesker i verden faldet i alle udviklingsregioner – også Afrika syd for Sahara, hvor andelen af befolkningen, der lever i fattigdom er højest. I verdens udviklingslande er andelen af mennesker, der lever for mindre end $ 1,25 om dagen, faldet fra 47 % i 1990 til 24 % i 2008. Der var i 2008 ca. 110 millioner færre mennesker, der lever i ekstrem fattigdom sammenlignet med 2005. Antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er faldet fra over 2 milliarder i 1990 til mindre end 1,4 milliarder i 2008.

Læs mere i The Millennium Development Goals Report 2012

Graf Mål 1

Østasien fører an i faldet i antallet af arbejdende fattige i verden. Andel af arbejdstagere, der lever for under $1,25 om dagen. (kilde: The Millennium Development Goals Report 2012)

Nøglefakta

 • Andelen af mennesker I udviklingslandene, der lever for under $1,25 om dagen er faldet fra 47% i 1990 til 24% i 2008 — det er et fald fra over 2 milliarder til under 1,4 milliarder.
 • Foreløbige beregninger viser, at andelen af fattige, der levede under fattigdomsgrænsen på $1,25 om dagen i 2010, var mindre end halvdelen af, hvad den var i 1990. Hvis disse resultater bliver bekræftet, er det første 2015 Mål opnået – længe før deadline i 2015.
 • Langt flere kvinder end mænd arbejder under såkaldt sårbar beskæftigelse. Sårbar beskæftigelse kan fx være ubetalt arbejde i hjemmet eller arbejde i den uformelle sektor. Disse arbejdsforhold indebærer tit mangel på social beskyttelse, dårlig betaling og risiko for krænkelse af arbejderens rettigheder.
 • Antallet af underernærede i verden har stabiliseret sig siden 1990
 • Fremgang i kampen mod hungersnød er blevet langsommere eller er gået i stå i mange regioner
 • Lande i Afrika syd for Sahara blev hårdest ramt af fødevare- og finanskrise
 • Næsten hvert femte barn i udviklingslandene er undervægtigt
 • Forskellen mellem børn i by- og landområder på udbredelsen af underernæring er størst i Latinamerika og på De Caribiske Øer
 • Fattigdom er en af hovedårsagerne til underernæring for børn i alle regioner
 • Antallet af flygtninge og fordrevne er stadig højt, selv om antallet af hjemvendte steg

1.71 år
tilbage
inden 2015

1990 2015
Delmål for Mål 1
 1. Halvere andelen af verdens befolkning som lever for under syv kroner ($ 1,25) om dagen inden 2015
  • Andelen af befolkningen, som lever for under $1 (PPP) om dagen
  • Gennemsnittet af befolkningens afstand til fattigdomsgrænsen
  • Den fattigste femtedels andel af det nationale forbrug
 2. Opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle, inklusiv kvinder og unge mennesker
  • Vækstrate i BNP pr. ansatte
  • Andelen af befolkningen, som er i arbejde
  • Andelen af arbejdstagere, der lever for under $1 om dagen
  • Andel af arbejdstagere som arbejder i den uformelle sektor for familien eller er selvstændige uden ansatte
 3. Halvere andelen af verdens befolkning som lever i hungersnød inden år 2015
  • Antallet af børn under fem år, som er undervægtige
  • Andelen af befolkningen som lever på mindre end minimumsbehovet for energiindtag