Energija i okoliš

UNDP pomaže Hrvatskoj pri rješavanju pitanja klimatskih promjena prvenstveno kroz aktivnosti usmjerene na smanjenje institucionalnih prepreka za korištenje energetski učinkovite tehnologije u stambenim i uslužnim djelatnostima. To će pridonijeti provedbi Kyoto protokola koji je Hrvatska ratificirala u travnju 2007. Napori za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti uključuju promicanje razvoja glavnih gospodarskih sektora u obalnom području - turizam, poljoprivreda i ribarstvo.

Naši ciljevi

Svrha je Programa gospodarenja okolišem osigurati da se prirodni resursi koriste na održivi način i u skladu s međunarodnim obvezama i sporazumima koje je Republika Hrvatska preuzela. more

image
Vjetrenjače u Ličko-senjskoj županiji

Foto: Sunčica Pleština

Naše priče

Projekti i inicijative

Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt)

Projekt „Uklanjanje prepreka za energetsku učinkovitost u Hrvatskoj (EE projekt) ima za cilj uklanjanje barijera za provedbu ekonomski izvedivih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera u rezidencijalnom i javnom sektoru u Hrvatskoj uz provedbu načela sustavnog gospodarenja energijom u javnom sektoru. Razvijen je u dvije nacionalne komponente: „Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Hrvatskoj“ (SGE projekt) na lokalnoj i regionalnoj razini; i program Vlade RH „Dovesti svoju kuću u red“ (HIO program) za središnju vlast. more

coast

Očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti na dalmatinskoj obali (COAST)

Projekt COAST je razvijen uz potporu Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i drugih nadležnih ministarstava, četiri dalmatinske županije te brojnih lokalnih organizacija, tvrtki i pojedinaca. Proveden je uz financijsku potporu Globalnog fonda za okoliš (GEF). Kroz njegove aktivnosti, Projekt COAST je pokazao kako očuvanje prirode nipošto nije prepreka rastu, već dapače, već uključuje izvrsne prilike za rast. more

Vidi sve projekte