Opširnije

Alt text for image
Vjetrenjače u Ličko-senjskoj županiji / Foto: Sunčica Pleština

UNDP pomaže Hrvatskoj u rješavanju pitanja klimatskih promjena naročito kroz aktivnosti usmjerene na smanjenje institucionalnih prepreka za korištenje energetski učinkovitih tehnologija i postupaka  u rezidencijalnom i uslužnom sektoru. To će pomoći primjeni Protokola iz Kyota koji je Hrvatska potvrdila u travnju 2007. Napori za očuvanje i održivo korištenje biološke raznolikosti uključuju promicanje razvoja glavnih gospodarskih sektora u obalnom području – turizma, poljoprivrede i ribarstva. Cilj je prepoznati, pažljivo koristiti, promovirati i očuvati bogatu biološku raznolikost kao glavnu razvojnu prednost  u Dalmaciji.

Svrha je Programa gospodarenja okolišem osigurati da se prirodni resursi koriste na održivi način i u skladu s međunarodnim obvezama i sporazumima koje je Republika Hrvatska preuzela. Program ima za cilj stvoriti niz strateških doprinosa za postizanje nacionalnih Milenijskih razvojnih ciljeva (nMDG) 7 – održivi razvoj – istovremeno nastojeći postići dva rezultata vezana uz klimatske promjene i biološku raznolikost. Rezultat vezan za klimatske promjene je smanjenje insitucionalnih prepreka koje sprječavaju korištenje energetski  učinkovitih tehnologija i praksi u rezidencijalnom i uslužnom sektoru. Intervencije podržane od UNDP-a doprinose nacionalnim naporima za postizanje ciljeva iz Protokola o Kyotu o smanjenju stakleničkih plinova.  Rezultat vezan za biološku raznolikost podupire ozelenjavanje i akcije održivog očuvanja među ključnim sektorima koji su pokretači obalnog i otočnog razvoja u Hrvatskoj.

U četiri odabrane dalmatinske županije, UNDP radi s poslovnim subjektima u sektorima  turizma, poljoprivrede i ribarstva kako bi potaknuo investicijske odluke koje su donešene na temelju zaštite biološke raznolikosti te valjanih i održivih ekoloških kriterija.

Rezultati klimatskih promjena i biološke raznolikosti

Rezultati klimatskih promjena i biološke raznolikosti postići će se kroz tri povezane strategije: Prva je predstavljanje inovativnih praksi  za uključenje lokalnih interesnih grupa u planiranje zaštite okoliša. Poslovni sektor će biti uključen u poboljšanjue praksi upravljanja okolišem. Jedinicama lokalnih vlasti pružena je podrška u provedbi složene politike vezane uz okoliš i ugradnji načela zaštite okoliša u lokalne prakse planiranja i upravljanja. To doprinosi drugoj strategiji koja se odnosi na potporu objedinjenim mjerama politike i izrade ključnih zakonskih propisa. Cilj treće strategije je povećati stupanj i vrstu pretežno komercijalnog financiranja investicija koje promiču energetsku učinkovitost i biološku raznolikost.

UNDP-ov Program gospodarenja okolišem financirao jeGlobalni fond za zaštitu okoliša (GEF) zajedno sa sufinanciranjem i paralelnim financiranjem Vlade i lokalnih tijela. Provedbeni partneri su Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo gospodartva, rada i poduzeništva, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR). Ostali partneri uključuju lokalne vlasti i poslovne subjekte.

Strateške poveznice između Programa gospodarenja okolišem i drugih programa UNDP-a  u Hrvatskoj uključuju: izravnu poveznicu s Programom poslovnog partnerstva u području energetske učinkovitosti i očuvanja biološke raznolikosti jer zajedno pokazuju odgovorno i etično ponašanje poduzetnika.

Budući da je većina inicijativa usmjerena na industriju i rezidencijalne korisnike, prave aktivnosti će se dogoditi na razini lokalnog razvoja i doprinijet će UNDP-ovom Programu Lokalnog razvoja 

Naše publikacije
Priroda i ljudi zajedno - Smjernice za poticanje održivog ruralnog razvoja Dalmacije

Smjernice za promidžbu održivog ruralnog razvoja Dalmacije objavljene su kako bi se podijelila pozitivna iskustva i dobre prakse s drugim razvojnim agencijama u Hrvatskoj, institucijama i organizacijama uključenim u regionalni razvoj, te s bilo kim tko se prijavljuje za EU fondove. 

Tranzicija prema niskougljičnom razvoju Republike Hrvatske

Okvir za izradu strategije niskougljičnog razovja koristit će se kao temelj za razvoj Strategije niskougljičnog razvoja, s definiranim sektorskim ciljevima kako bi se smanjile emisije CO2 do 2050. godine.

više