VAŽNA OBAVIJEST SVIM PARTNERIMA I SURADNICIMA:

MLADEN ANTOLIĆ od 31. prosinca 2013. godine više nije zaposlenik Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) niti je na ijedan način ovlašten ili povezan s radom UNDP-a. Do 31. prosinca 2013. MLADEN ANTOLIĆ je bio suradnik na projektu sustavnog gospodarenja energijom.

ANKETA

Cilj ankete je prikupljanje informacija u početnoj fazi izrade Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite prirode u RH. Strategijom će se odrediti dugoročni ciljevi i smjernice očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti kao i načini njihova provođenja.

Izrada nove Strategije potpomognuta je projektom Nacionalno planiranje bioraznolikosti kao potpora implementaciji CBD 2011-2020 strateškog plana u Hrvatskoj.

Sve zainteresirane za sudjelovanje u procesu donošenja Strategije i akcijskog plana zaštite prirode pozivamo da ispune anketu.

Anketa je aktivna do 31. prosinca 2014. godine.

ispuni anketu
Čime se bavimo

UNDP je usmjeren na niz razvojnih potreba u Hrvatskoj, uključujući poboljšanje životnih i gospodarskih prilika u ratom zahvaćenim, ruralnim i udaljenim područjima; promicanje energetske učinkovitosti i zaštite okoliša, osobito na dalmatinskoj obali; zagovaranje potpune socijalne uključenosti osoba s invaliditetom, manjina i ostalih ranjivih skupina te pružanje podrške pravosuđu i sigurnosti građana. Naša je misao vodilja "Ne zanemarimo nikoga".

Saznaj više