Pregled

U maju, 2014. godine, do sada najteže padavine su pogodile Bosnu i Hercegovinu, izazivajući teške poplave koje su pogodile milion ljudi,te nanijele štete infrastrukturi, privredi, domaćinstvima, farmama i usjevima.

Još od početka ove nepogode, UN agencije blisko sarađuju sa bosanskohercegovačkim vlastima, Svjetskom bankom, bilateralnim donatorima i Evropskom unijom kako bi osigurale blagovremenu i efikasnu dostavu pomoći. UN koordinira međunarodnu pomoć povodom poplava u svrhu tretiranja neposrednih posljedica ove katastrofe.

image
Flickr: Fotografije poplavljenih područja u BiH

Na UNDP FLICKR stranici pogledajte slike iz područja pogođenih poplavama.Više fotografija

Projekti i inicijative

EU Floods Recovery Programme

On 15 August the European Union launched the EU Floods Recovery Programme for Bosnia and Herzegovina worth 43.52 million EUR, out of which the EU’s contribution is 42.24 million EUR, while UNDP participates with 1.28 million EUR. The Programme consists of different components all of which aim to assist with the normalization of peoples' lives in flood-affected areas and communities in 24 most-affected municipalities. more

UN Floods Recovery Programme

UN Program oporavka od poplava „Danas za nas“

Responding to heavy rains and flooding throughout Bosnia and Herzegovina in May 2014, the United Nations in Bosnia and Herzegovina was asked to assist with coordination of foreign assistance, aiming to ensure effective and quick resource mobilization and immediate floods response in affected communities. UN agencies provided in total 9.7 million USD for emergency humanitarian aid and for immediate recovery support. Today, the UN agencies are implementing floods recovery activities in more than 25 affected municipalities helping to restore normal living conditions, preserve jobs and support local economies and increase disaster resilience. more

Building Disaster Resilience

Disasters put hard won development achievements at risk, reversing economic growth and progress towards the elimination of poverty; cause environmental damage; and result in human suffering. During 2015 – 2019, UNDP in Bosnia and Herzegovina will strategically focus on coordination support and capacity development for prevention, preparedness, mitigation, response, and recovery. more

Vijesti

  • JU „Mješoviti srednjoškolski centar Maglaj“ i JU Gimnaziju „Edhem Mulabdić“ u Maglaju, obnovljene u okviru EU Programa za oporavak od poplava

    EU Program za oporavak od poplava: Dr. Renzo Daviddi otvorio školu u Maglaju

    U petak, 17. oktobra  2014. godine, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini dr Renzo Daviddi svečano je otvorio JU „Mješoviti srednjoškolski centar Maglaj“more

Rezultati ostvareni do 31. 12. 2014. kroz EU program obnove od poplava i UN program obnove od poplava "Danas za nas"

 

Program “Cash for work” je pomogao 1238 nezaposlenih u 11 općina.
12674 najugrozenijih obitelji je dobilo zalihe stočne hrane i staklenike za uzgoj voća i povrća.
56 malih i srednjih poduzeća koja zapošljavaju 1860 radnika je dobilo potporu.
Obnovljeno je 15 vodovoda i kanalizacionih sustava.
21 most i 11 puteva su obnovljeni.
Obnova sistema centralnog grijanja u Doboju je završena na vrijeme pred početak grejne sezone donoseći tako korist za 40000 građana i više od 100 lokalnih poduzeća i javnih ustanova.
Sanirana su 32 klizišta koja su prijetila domaćinstvima i javnoj infrastrukturi.
Obnovljeno je oko 1000 domova socijalno i ekonomski najugroženijih građana, uključujući 150 domova onih koji žive u kolektivnim centrima omogućavajući im povratak kući.
Obnovljeno je 88 javnih zgrada (obrazovnih institucija, domova zdravlja, zgrada općinske uprave, centara za socijalni rad, omladinskih kulturnih centara). Kao dio koncepta "build back better", većina ovih zgrada je sada energetski učinkovita i omogućit će 30% uštede kod računa za električnu energiju.
Za 17 domova zdravlja je osigurana potrebna oprema, a za neke i medicinska vozila uključujući mobilne zdravstvene jedinice, ambulantna kola i kola za transport pacijenata na dijalizu.
Sve obnovljene obrazovne institucije dobile su potrebni namještaj i opremu, a kod njih 10 su opremljena i igrališta.Planovi za 2015. godinu


Pružit će se podrška za 1027 najugroženijih poljoprivrednika, a njih 700 će se integrirati u lance vrijednosti u poljoprivrednom sektoru.
Planirana je obnova 15 vodovoda i kanalizacionih sustava, 26 mostova i 38 puteva.
U 10 najpogođenijih lokalnih zajednica obnovit će se javne sanitacione usluge.
Mjere zaštite od poplava će biti osigurane na 5 prioritetnih lokaliteta duž poplavnih rijeka i njihovih pritoka.
Obnovit će se 41 javna ustanova.
Kupit će se dodatna medicinska oprema za 4 doma zdravlja kako bi se potpuno obnovili.
Obnovit će se 3000 domova do maja 2015. godine, kao i jedno ruralno naselje sa 20 montažnih kuća.
Provest će se sveobuhvatna procjena rizika od poplava i klizišta.

Dežurne službe
Dežurne službe

122 Policija
121 Centar za obavještavanje

Operativno komunikacijski centar Ministarstva sigurnosti BiH
+387 (0)33 492-778
+387 (0)33 492-785

Federalni operativni centar Civilne zaštite
+387 (0)33 767-530
+387 (0)33 767-560

Republička uprava Civilne zaštite RS
+387 (0)57 344-258

View More