Naše finansiranje i realizacija sredstava

Odakle dolaze naša sredstva i na šta ih trošimo?

Od 1996. godine, Ured Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini realizirao je više od 310 miliona američkih dolara pomoći programu humanog razvoja. U periodu 2001.-2012. godine realizirano je 222 miliona američkih dolara – uz godišnju stopu realizacije od 90% odobrenih budžeta – od čega je svega 9,3% utrošeno na troškove upravljanja. Dok UNDP neke aktivnosti finansira iz svojih osnovnih fondova ili drugih UN-ovih sredstava za posebne namjene, većina finansiranja dolazi iz partnerstava sa multilateralnim fondovima i bilateralnim donatorima, koji prepoznaju UNDP kao pouzdanog i strateškog razvojnog partnera.

UNDP koristi svoje znatne implementacijske kapacitete i infrastrukturu terenske mreže od pet regionalnih ureda kako bi efikasno realizirao programe, a svoju sposobnost da služi kao neutralni asistent i posrednik između različitih zainteresiranih strana u institucijama i zajednici, te svoju ekspertizu, kako bi osigurao trajan razvoj kapaciteta vlasti i lokalnih partnera.

Naši donatori

Najveći donatori UNDP-a u BiH tokom trenutnog programskog ciklusa su Evropska komisija, Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM), Vlada Nizozemske, Vlada Španije kao i vlade Švicarske, Švedske, Norveške, Japana, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Republike Češke, Globalni fond za životnu sredinu (GEF) i drugi. BiH vlasti, naročito na općinskom nivou, sve više postaju značajni donatori godišnjih programa, a očekuje sa da njihov doprinos u budućnosti poraste na trećinu ili čak polovinu obima programa.

UNDP često ostvaruje paralelna finansiranja kroz koja drugi donatori, međunarodne finansijske institucije ili vlasti obezbjeđuju dopunu ili nastavak investicija nastalih kao plod aktivnosti UNDP-a. Ove investicije procjenjuju se na 2 miliona američkih dolara godišnje.

Lista glavnih izvora finansiranja/donatora u 2012 i 2013. godini (kumulativno)

 

Izvor finansiranja/donator Energija i okoliš Socijalno uključivanje i demokratska uprava Pravda i sigurnost Ruralni i regionalni razvoj Ukupno
Evropska komisija     $5,003,689.70 $2,485,171.00 $7,488,860.70
GFATM   $6,043,233.05     $6,043,233.05
Vlada Švedske $72,760.00     $2,274,450.00 $2,347,210.00
Vlada BiH $399,680.64 $76,158.04   $515,148.85 $   990,987.53
Vlada Japana       $848,927.00 $   848,927.00
UNDP     $820,000.00   $   820,000.00
Vlada SAD     $384,800.00   $   384,800.00
Vlada Švicarske     $276,693.61   $   276,693.61
Vlada Velike Britanije   $2,155.00 $23,807.25 $150,523.48 $   176,485.73
Vlada Republike Češke $150,000.00       $   150,000.00
Waterbedrijf Groningen       $76,895.90 $76,895.90
Vlada Norveške       $68,480.00 $68,480.00
Coca-Cola       $44,107.80 $44,107.80
UNICEF     $26,839.53   $26,839.53
Save the Children     $26,095.88   $26,095.88

 

Razvojna pomoć za BiH po donatorima

 

Fiskalna godina Donator Ukupna pomoć
2012 Evropska komisija $2,485,171.00
2012 Vlada Švedske $2,347,210.00
2012 Vlada Japana $848,927.00
2012 Vlada BiH $660,292.56
2012 UNDP  $320,000.00
2012 Vlada SAD $193,200.00
2012 Vlada Republike Češke $150,000.00
2012 Vlada Velike Britanije $113,252.73
2012 Waterbedrijf Groningen $76,895.90
2012 Coca-Cola $44,107.80
2012 UNICEF $26,839.53
2012 Save the Children $26,095.88
2013 GFATM $6,043,233.05
2013 Evropska komisija $5,003,689.70
2013 UNDP  $500,000.00
2013 Vlada BIH $330,694.97
2013 Vlada Švicarske $276,693.61
2013 Vlada SAD $191,600.00
2013 Vlada Norveške $68,480.00
2013 Vlada Velike Britanije $63,233.00

 

Realizacija programa u Bosni i Hercegovini

Kontaktirajte UNDP u Bosni i Hercegovini
Medijski upiti Telefon: +387 (033) 293 400
Fax: +387 (033) 552 330
Godišnji izvještaj Rezidentnog koordinatora
Godišnji izvještaj Rezidentnog koordinatora

Bosna i Hercegovina je prošla kroz izazovnu godinu kada je u pitanju održavanje političke stabilnosti, ali i kada je u pitanju postizanje progresa u procesu evropskih integracija, što deklarativno ostaje ključni strateški i razvojni plan za zemlju.

Ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini: Mit i stvarnost
RURALNI RAZVOJ U BOSNI I HERCEGOVINI: MIT I STVARNOST

Kakav je društveni razvoj u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine? Gdje većina tih ljudi živi? Da li imaju poslove i pristojna primanja? Da li imaju odgovarajući pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju?  Kako im je razvijena saobraćajna infrastruktura? Kakav imaju pristup uslugama i telekomunikaciji? Da li su uključeni u društveni i politički život? Koliko je poljoprivreda važna u ruralnom životu? Ovo su pitanja na koja ovaj osmi Izvještaj o društvenom razvoju pokušava odgovoriti.