Publikacije

image

Procjena protreba i kapaciteta za poboljšanje pružanja podrške žrtvama/svjedocima tokom poduzimanja predistražnih radnji u krivičnim postupcima u BiH

Donošenjem Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka uspostavljen je okvir za pružanje određenih vidova zaštite žrtvama/svjedocima u krivičnim predmetima u Bosni i Hercegovini. Ovim aktom je, pored uspostavljenih zaštitnih mjera, omogućeno i pružanje podrške svjedocima premaViše

image

Empowering Lives, Building Resilience

  Ova publikacija objedinjuje uspješne priče iz zemalja u kojima je podrška Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) rezultirala transformacijskim promjenama, uključujući jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta. Da bi se kvalifikovala kao transformacijski uspjeh, nužno je da pričaViše

image

Analiza potencijala drvnih ostataka u BiH, s posebnim fokusom na opštine Srebrenica, Bratunac i Milići

U sklopu projekta Zapošljavanje i sigurno snadbijevanje energijom korištenjem biomase u BiH – Biomas projekat, UNDP je objavio studiju na temu Analiza potencijala drvnih ostataka u BiH, s posebnim fokusom na opštine Srebrenica, Bratunac i Milići. Analiza pokazuje da su drvni ostaci više negoViše

image

BiH ili ne BiH

Pod potkroviteljstvom Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP), 874 povratnika i mladih iz dijaspore su odgovorili na anketu koja je imala za cilj ; prvo mapiranje potencijala za povratak migranata, reintegraciju u tržište rada, te doprinos razvoju Bosne i Hercegovine (BiH) od straneViše

image

Biblioteka energetske efikasnosti

EE Biblioteka se sastoji od sedam edukativnih publikacija koje objašnjavaju sve od osnova do tehničkih detalja u vezi sa štednjom energije, energetskom efikasnosti i upravljanjem energijom, te je namjenjena najširoj publici – od mladih osoba koje se prvi put sreću sa ovim temama do stručnjaka kojiViše

image

Brošura o besplatnoj pravnoj pomoći

Principi jednakosti i nediskriminacije, koji podrazumijevaju jednakost svih osoba pred zakonom, čine temelj međunarodnog zakonodavstva o ljudskim pravima. Kako bi osigurale poštivanje ovih principa, zemlje širom svijeta su obavezne osigurati efikasnu pravnu zaštitu najranjivijim, socijalnoViše

image

Cost-benefit analiza u sektoru biomase u Bosni i Hercegovini, sa posebnih fokusom na regiju Srebrenice

U sklopu projekta Zapošljavanje i sigurno snadbijevanje energijom korištenjem biomase u BiH – Biomas projekat, UNDP je objavio studiju na temu Cost-benefit analiza u sektoru biomase u Bosni i Hercegovini, sa posebnim fokusom na regiju Srebrenice. Ova studija je rezultat pokušaja da se rezimirajuViše

image

Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu s Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija

Savjet ministara BIH i entitetske vlade su usvojile Drugi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine (SNC) prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC), koji je predat UNFCCC sekretarijatu u Bonu.   Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je uz finansijskuViše

image

Eko-turizam u Livanjskom polju i okolici

U ovoj publikaciji predstavljen je eko turizam Livanjskog polja (opštine Livno, Bosansko Grahovo i Tomislavgrad). Čitaoci ove publikacije dobiti će informaciju o najznačajnim biljnim i životinjskim vrstama, mjestima velikog prirodnog ili kulturnog značaja, te ideje za rekreacijske aktivnosti iliViše

image

Empowering Lives, Building Resilience

This publication features success stories from 16 countries where UNDP support has resulted in transformative changes, including by fostering the growth of institutional and human capacities.   To qualify as a transformational success, a story needed to demonstrate tangible and sustainableViše

  • prethodna
  • 1
  • naredna