Milenijumski razvojni ciljevi

image

Napredak u realizaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u BiH 2013

Postizanje  Milenijumskih razvojnih ciljeva (MRC) je od posebnog značaja za BiH i njene građane, prvenstveno zbog posljedica rata i aktivnosti koje su potom uslijedile da osiguraju održivi razvoj. U 2003. godini, BiH je u prvu Srednjoročnu strategiju razvoja za period 2004-2007. (PRSP)more

image

Bosna i Hercegovina: Evaluacija studije slučaja - Milenijumski razvojni ciljevi

Ova procjena je vježba generiranja znanja čiji je cilj: 1) Procijeniti MDG-F doprinosa na nacionalnom nivou, za postizanje Milenijumskih razvojnih ciljeva, principa Pariške deklaracije i UN reformske inicijative "Dostaviti kao jedan" , 2) Identificirati najbolje prakse i naučene lekcije umore

image

Izvještaj o humanom razvoju 2003 - Milenijumski razvojni ciljevi

“Gdje ću ja biti u 2015?” je odabrani slogan za promociju ovogodišnjeg Izvještaja o humanom razvoju koji je u potpunosti posvećen Milenijumskim razvojnim ciljevima, a na koje su se sve zemlje obavezale da ih dosegnu do 2015 godine. Univerzalni MRC sa svojim zadacima posebno prilagođenim kontekstumore

ČIME SE BAVIMO - MRC

Bosna i Hercegovina se nalazi na prekretnici. Zemlja je poslije velikih ratnih razaranja 1992 – 1995 i velike međunarodne podrške usmjerene na obnovu i rekonstrukciju, na prekretnici između ekonomske, socijalne i politièke zavisnosti, sa jedne, i samoodrživosti i vlastite odgovornosti za razvoj sa druge strane. “Izvještaj o humanom razvoju – Milenijumski razvojni ciljevi – BiH 2003” stoga je proaktivno usmjeren na preporuke za politike u posebnim sektorima, koje bi ostvarile samoodrživost i vlastitu odgovornost i još važnije, kvantitativne projekcije ostvarivanja MRC do 2015.

VIŠE O MRC-ovima