Energija i okoliš

image

Analiza potencijala drvnih ostataka u BiH, s posebnim fokusom na opštine Srebrenica, Bratunac i Milići

U sklopu projekta Zapošljavanje i sigurno snadbijevanje energijom korištenjem biomase u BiH – Biomas projekat, UNDP je objavio studiju na temu Analiza potencijala drvnih ostataka u BiH, s posebnim fokusom na opštine Srebrenica, Bratunac i Milići. Analiza pokazuje da su drvni ostaci više negoViše

image

Biblioteka energetske efikasnosti

EE Biblioteka se sastoji od sedam edukativnih publikacija koje objašnjavaju sve od osnova do tehničkih detalja u vezi sa štednjom energije, energetskom efikasnosti i upravljanjem energijom, te je namjenjena najširoj publici – od mladih osoba koje se prvi put sreću sa ovim temama do stručnjaka kojiViše

image

Cost-benefit analiza u sektoru biomase u Bosni i Hercegovini, sa posebnih fokusom na regiju Srebrenice

U sklopu projekta Zapošljavanje i sigurno snadbijevanje energijom korištenjem biomase u BiH – Biomas projekat, UNDP je objavio studiju na temu Cost-benefit analiza u sektoru biomase u Bosni i Hercegovini, sa posebnim fokusom na regiju Srebrenice. Ova studija je rezultat pokušaja da se rezimirajuViše

ČIME SE BAVIMO - ENERGIJA I OKOLIŠ

Energetska efikasnost i održivost okoliša suštinske su komponente evropske budućnosti za zemlje kakva je Bosna i Hercegovina. Uz generalno nizak nivo svijesti o međuovisnosti okoliša i razvoja, postavljanje nacionalnih prioriteta u ovoj oblasti prilično je ograničeno. UNDP svoju podršku fokusira na to da osigura da BiH posjeduje ljudske i finansijske resurse za održivo korištenje svojih okolišnih i prirodnih resursa, da ispunjava okolišne Acquise EU i kreira zeleni, vitalan ekonomski rast i održivu egzistenciju za svoje stanovništvo.

VIŠE O ENERGIJI I OKOLIŠU